shakuf


מתעניין במבצע "מחליפים מסך במסך"

‘צופיה’ הינה מערכת מערכת תוכן איכותי לכל גיל. שיעורי תורה, תכניות ילדים, ערוץ טבע, שידורים חיים, מהדורת חדשות נקייה, הופעות, מוזיקה ועוד אלפי שעות צפייה ייחודיות. כשיש לך מערכת ‘צופיה’ בבית, אתה יודע בדיוק במה בני המשפחה יצפו כך שזה לא מסונן, זה נקי!
דמי המנוי כוללים את כל חבילת הערוצים.

צופיה - לא מסונן, נקי!‘צופיה’ הינה מערכת מערכת תוכן איכותי לכל גיל. שיעורי תורה, תכניות ילדים, ערוץ טבע, שידורים חיים, מהדורת חדשות נקייה, הופעות, מוזיקה ועוד אלפי שעות צפייה ייחודיות. כשיש לך מערכת ‘צופיה’ בבית, אתה יודע בדיוק במה בני המשפחה יצפו. כך שזה לא מסונן, זה נקי!
דמי המנוי כוללים את כל חבילת הערוצים.

צופיה - לא מסונן, נקי!מתעניין במבצע "מחליפים מסך במסך"